Wetenschap in Uitvoering wordt uitgefaseerd. De database is met ingang van 12-03-2019 bevroren, er komen geen nieuwe thesissen meer bij. Thesissen waar toestemming voor publicatie is gegeven zijn alle te vinden op: UvA Scripties Online

Wetenschap in uitvoering

Home   Aardwetenschappen   Bio-exact   Informatica BSc   Kunstmatige Intell.   Natuur- en Sterrenkunde   Scheikunde   Wiskunde   β-Onderwijs R&D   Submit   Webmaster       


Alle bachelor en master kandidaten van de opleidingen kunstmatige intelligentie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica (alleen BSc) van de Universiteit van Amsterdam publiceren hun thesis op deze website. Dit project was een initiatief van de opleiding Scheikunde waar sinds januari 2004 studenten hun thesis hier publiceren. In juni 2005 gingen enkele andere opleidingen meedoen, en later volgden er meer. Er zijn diverse redenen aan te geven voor dit initiatief.

Het draagt bij aan de transparantie van de exacte opleidingen aan de Universiteit van Amsterdam. Studenten wordt gevraagd een samenvatting van hun thesis te schrijven in makkelijk leesbare, voor leken begrijpelijke taal. In principe zou de essentie van fundamenteel onderzoek beschikbaar moeten zijn voor wie daarvoor niet is opgeleid.

Ook worden master thesissen gezien als de meest betrouwbare bron om de kwaliteit van een universitaire opleiding aan af te kunnen lezen. Als de thesis geen vertrouwelijke informatie bevat is de volledige tekst hier vrij te downloaden, en als dat niet zo is kan contact opgenomen worden met de thesis begeleider.

Afgezien van de morele redenen is dit een mooie kans voor studenten om aan de buitenwereld te laten zien waaraan zij tijdens de laatste (en vaak meest intense) 6 tot 12 maanden van hun studie hebben gewerkt. Thesissen hoeven nu niet meer in archieven te verdwijnen na al het harde werk dat er in is gestoken.