Aanmeldingsformulier Erasmus
/
De gegevens die je in dit formulier invult kunnen niet worden opgeslagen en op een later tijdstip worden opgehaald. Zorg daarom dat je de benodigde documenten voor de laatste vragen (digitaal) bij de hand hebt voordat je begint.

Als je vakken wil gaan doen in het buitenland moet je een cijferlijst uploaden. Deze is te verkrijgen via de Education Service Desk, of als je een IIS-student bent, via de IIS onderwijsbalie. Als je een stage of onderzoek gaat doen in het buitenland, moet je een toestemming van de examencommissie of de opleidingscoördinator uploaden. Heb je deze nog niet, stuur deze dan later na naar studex-science@uva.nl.
Personalia
Achternaam
Voornaam
Voorletters
Geboortedatum (DD-MM-JJJJ) - -
Nationaliteit
Geslacht Man  Vrouw 
Straat
Huisnummer+toevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
IBAN rekeningnummer (zonder spaties)
Contactgegevens in geval van nood
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mail
Studiegegevens
Studierichting
Bachelor of master Bachelor  Master 
Studentnummer
Cijfergemiddelde huidige studie (afronden op één decimaal)
Gegevens studie buitenland
Ga je vakken volgen, of een stage/(afstudeer)onderzoek doen?Vakken  Stage/(Afstudeer)onderzoek 
Heb je al eerder aan het Erasmus programma deelgenomen tijdens je huidige studieniveau (bachelor of master)?Nee  Ja, voor   maand(en)
Als je vakken gaat volgen:
Universiteit eerste keuze (naam, plaats, land)
Taal onderwijs universiteit eerste keus
Universiteit tweede keuze (naam, plaats, land)
Taal onderwijs universiteit tweede keus
Welke vakken wil je gaan volgen aan de gastinstelling? (geef hierbij de vakken aan waarin je nu geïnteresseerd bent, je definitieve vakenlijst bepaal je op een later moment)
Als je een stage of (afstudeer)onderzoek gaat doen:
Naam van de instelling waar je je stage of onderzoek gaat doen (als het een instituut is van een universiteit noteer dan de naam van de universiteit en ook de naam van het instituut.)
Type organisatie
Ontvangend instituut/instelling is een overheidsorgaan (public body)Ja  Nee 
Ontvangend instituut/instelling is non-profitJa  Nee 
Ontvangend instituut/instelling heeft minder dan 250 werknemers in dienstJa  Nee 
Website ontvangend instituut/instelling
Telefoonnummer ontvangend instituut/instelling
E-mail adres van het ontvangend instituut
Adres (straat en huisnummer) ontvangend instituut/instelling
Postcode van het ontvangend instituut
Plaats van het ontvangend instituut
Land van het ontvangend instituut
Regio van het ontvangend instituut
Naam en e-mailadres van je begeleider aan de UvA
Kriig je een stagevergoeding? Zo ja, hoeveel is dat per maand?
Gegevens verblijf buitenland
Begindatum Erasmus periode - - (DD-MM-JJJJ)
Einddatum Erasmus periode - - (DD-MM-JJJJ)
Talen
Moedertaal
Beheersing taal gastuniversiteit
Motivatiebrief keuze 1
Waarom wil je deelnemen aan het Erasmusprogramma? Upload een korte motivatie van ongeveer 400 woorden.
Bijlage uploaden:
Motivatiebrief keuze 2
Waarom wil je deelnemen aan het Erasmusprogramma? Upload een korte motivatie van ongeveer 400 woorden.
Bijlage uploaden:
CV
Upload CV (max 1 MB.)
Bijlage uploaden:
Vakken
Upload Cijferlijst (max 2 MB.)
Bijlage uploaden:
Stage/(Afstudeer)onderzoek
Upload toestemming stage/onderzoek (max 1 MB.)
Bijlage uploaden: