09.30 - 10.00: Ontvangst met koffie en thee
10.00 - 10.15: Opening
10.15 - 11.00: Presentatie MARCHET-project en TPACK
11.00 - 12.15: Parallelsessie 1a en 1b
12.15 - 13.45: Lunch
13.45 - 15.00: Parallelsessie 2a en 2b
15.00 - 15.15: Pauze
15.15 - 16.00: Keynote Matthew Koehler en Punja Mishra (via Skype) livestream
16.00 - 17.00: Paneldiscussie livestream
17.00 - 17.15: Afsluiting
17.15 - 18.30: Borrel


Livestream kunt u volgen via:

http://www.onderwijsontwerpenmetict.nl/

U kunt discussiėren met de sprekers en de panelleden door een Tweet te sturen:
#TPACKNL


Parallelsessie 1a en 2a

In deze sessies heeft u de mogelijkheid om in een rondetafelgesprek kennis te delen met docenten, moderatoren en experts op het gebied van de modules. Er worden 4 tafels ingericht. Iedere tafel heeft zijn eigen thema: samen kennis opbouwen, social media, kennis en inzicht peilen, begeleiden op afstand. Aan iedere tafel zit een docent die een module gevolgd heeft, een moderator en een voorzitter. De docent presenteert het herontwerp van zijn vak dat hij tijdens de module heeft gemaakt. Hij laat zien hoe hij technologie heeft toegepast in bepaalde leeractviteiten. Een van de moderatoren van de modules bespreekt het TPACK-gehalte van het herontwerp. De expert plaatst het herontwerp in een breder perspectief. Welke ontwikkelingen zijn er? De overige deelnemers aan de ronde tafel wordt gevraagd om vragen te stellen, alternatieven te benoemen, kanttekeningen te plaatsen etc.

Parallelsessie 1b

In parallelsessie 1b gaat Olle ten Cate (Universitair Medisch Centrum, Utrecht) in op innovatie in het hoger onderwijs. Jakko van der Pol (Centrum voor Nascholing Amsterdam) en Peter Dekker (Hogeschool van Amsterdam) zullen ingaan op de rol van docentprofessionalisering bij innovatie.

Meer informatie over de sprekers vindt u hier:

Olle ten Cate

Jakko van der Pol

Peter Dekker

Parallelsessie 2b

In deze sessie gaat Petra Fisser (Universiteit Twente) dieper in op het TPACK-model en de mogelijkheden en toepassingen van het model binnen het hoger onderwijs. Bart Rienties (University of Surrey) bespreekt hoe TPACK ontwikkeld kan worden bij docenten en hoe de effecten ervan gemeten kunnen worden. Janneke van der Loo (Universiteit van Tilburg) bespreekt hoe zij als docent TPACK ontwikkeld heeft en wat de praktische resultaten daarvan zijn in haar onderwijs aan eerstejaars studenten.

Meer informatie over de sprekers vindt u hier:

Petra Fisser

Bart Rienties

Janneke van der Loo

Paneldiscussie

In de paneldiscussie wordt onder leiding van Hans van Driel (Universiteit van Tilburg) bediscussieerd hoe we ervoor kunnen zorgen dat we samen met docenten, beleidsmakers en overige collega's innovatie op het gebied van e-learning en docentprofessionalisering in onze instellingen van de grond krijgen. Deelnemers aan het panel zijn:

Carmen Peters: hoofd afdeling Hoger Onderwijs van het Onderwijscentrum Vrije Universiteit en voorzitter van het Expertisenetwerk Hoger Onderwijs Nederland;

Ann Stess: doctor assistent bij het Expertisecentrum Hoger Onderwijs van de Universiteit Antwerpen en auteur van "The impact of instructional development in higher education: effects on teachers and students";

Christien Bok: programmamanager ICT en Onderwijs bij de SURFfoundation;

Kees de Groot: directeur College of Science Universiteit van Amsterdam en voorzitter stuurgroep van MARCHET;

Bart Rienties: Lecturer Higher Education and Initiatives University of Surrey en verantwoordelijk voor de effectmeting van MARCHET.

Wilfred Rubens: E-learning expert