Seminar, 3 oktober 2011
Eindhoven, Academisch Genootschap


UPDATE:
Matthew Koehler en Punja Mishra (TPACK) via Skype live bij het seminar aanwezig.

3 oktober 15.15: Livestream

Bring in the 'T'

Integratie van Technologie - didactiek – inhoud in professionaliseringstrajecten


Als didactiek wordt verrijkt met technologie, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor actiever leren, diepgaander leren en effectiever leren. Op deze dag staat centraal hoe de integratie van technologie, didactiek en leerstofinhoud vorm krijgt in professionaliseringstrajecten voor docenten in het hoger onderwijs.


Het uitgangspunt van dit seminar is het Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) model van Mishra & Koehler. In het model staat de integratie van technologie, didactiek en inhoud centraal om meerwaarde in het onderwijs van docenten te realiseren. Het biedt docenten houvast bij het maken van bewuste beslissingen voor de inzet van technologie in hun onderwijs.

Op 3 oktober vindt er uitwisseling plaats tussen docententrainers, e-learningexperts, beleidsmakers en docenten . Door middel van korte presentaties, rondetafelgesprekken en een paneldiscussie werken we samen aan een visie rondom de integratie van technologie in het hoger onderwijs en hoe u deze visie kunt vertalen naar professionaliseringstrajecten voor docenten. Matthew Koehler zal virtueel hieraan zijn bijdrage leveren!

Dit seminar wordt georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Maastricht. Zij hebben in projectvorm vier online modules ontwikkeld waarin docenten aan de slag kunnen met TPACK in hun eigen onderwijssituatie. Deze modules zijn per 1 oktober voor alle instellingen voor hoger onderwijs in Nederland gratis beschikbaar. Om dit heugelijke feit te vieren bieden zij u dit seminar aan. Natuurlijk kunt u ook kennismaken met de modules.

image

Doelgroep

Het seminar is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij het beleid en/of de uitvoering van de professionalisering van docenten in het hoger onderwijs (BKO-coördinatoren, docententrainers, ICT&Onderwijs-coördinatoren,e-learningexperts etc.).

Heb je deelgenomen aan één of meerdere MARCHET-modules, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom op het seminar. Speciaal voor de deelnemers en de moderatoren wordt een ‘meet and greet’ georganiseerd om elkaar face-to-face te ontmoeten.

Aanmelding

Deelname aan het seminar is gratis. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 100. De deadline voor aanmelding is verlengd tot 26 september.


Meldt u zich hier aan.

Programma

09.30 - 10.00: Ontvangst met koffie en thee
10.00 - 10.15: Opening
10.15 - 11.00: Presentatie MARCHET-project en TPACK
11.00 - 12.15: Parallelsessie 1a en 1b
12.15 - 13.45: Lunch
13.45 - 15.00: Parallelsessie 2a en 2b
15.00 - 15.15: Pauze
15.15 - 16.00: Keynote: Matthew Koehler en Punja Mishra (TPACK) videoconferentie
16.00 - 17.00: Paneldiscussie
17.00 - 17.15: Afsluiting
17.15 - 18.30: Borrel


Livestream vanuit Eindhoven

http://www.onderwijsontwerpenmetict.nl/

U kunt via een livestream verbinding de keynote en de paneldiscussie volgen. Ook kunt u discussiëren met de sprekers en de panelleden door een Tweet te sturen:
#TPACKNL


Locatie

Eindhoven, Academisch Genootschap (routebeschrijving)