1. Verantwoorde inzet van ICT door docenten in Hoger Onderwijs (Quickscan onderzoek)

DaniŽlle Townsend (UM), Bart Rienties (UM), Peter Dekker (HvA), Erwin Faasse (HvA)

Werkpaket 1 Quickscan onderzoek
Oplevering: Januari 2010


Download Quickscan onderzoek


2. Didactische structuur van de module (versie 1)

Joy de Vries (UU), Chris Blom (WUR), Joke Marinnisen (WUR), Janneke van der Loo (TU/e), DaniŽlle Townsend (UM), Bart Rienties (UM), Peter Dekker (HvA), Natasa Brouwer (UvA)

Werkpaket 2: Modulen
Oplevering: Januari 2010


Download Didactische structuur van de module (versie 1)


3. Opzet van het materiaal en handleidingen voor de docenten en voor de begeleiders

Joy de Vries (UU), Chris Blom (WUR), Joke Marinnisen (WUR), Janneke van der Loo (TU/e),DaniŽlle Townsend (UM), Bart Rienties (UM), Peter Dekker (HvA), Natasa Brouwer (UvA)

Werkpaket 2 Modulen
Oplevering: Januari 2010


Download Opzet van het materiaal en handleidingen


4. Plan inrichting online leeromgeving

Joy de Vries (UU), Janneke van der Loo (TU/e)

Werkpaket 2 Modulen
Oplevering: Januari 2010


Download Plan inrichting online leeromgeving


5. Begeleiding van MARCHET modules op locatie

Werkpaket 2 Modulen
Oplevering: Januari 2010

Download Begeleiding op locatie


6. Opzet Effectmeeting in Module 1

Bart Rienties (UM)

Werkpaket 3 Effectmeting
Oplevering: Januari 2010


Download Opzet Effectmeeting in Module 1


7. Protocol Evaluatie en Effectmeeting MARCHET modules

Bart Rienties (UM/University of Surrey, UK)), Danielle Townsend (UM), Natasa Brouwer (UvA), Wolter Kaper (UvA)

Werkpaket 3 Effectmeting
Oplevering: definitieve versie augustus 2011 (eerste versie maart 2010)

Protocol effectmeting_definitief_08-2011.pdf


8. Paper: Changing Teacher Beliefs through ICT: Comparing Blended and Online Teacher Training Program

Download paper

Rienties,B., Lygo-Baker,S., Brouwer, N.,Townsend,D.(2011) Changing Teacher Beliefs through ICT: Comparing Blended and Online Teacher Training Program,Proceeding of ECEL 2011 10th European Conference on e-Learning , Brighton, UK, pp.670-677.

Complete ECEL 2011 Proceedings (Print version)


9. Website Onderwijsontwerpen met ICT

image