MARCHET is een project in het kader van het Nationaal Actieplan e-Learning. Het doel van MARCH is studiesucces te verhogen door docenten in het hoger onderwijs te professionaliseren op het gebied van didactisch verantwoord gebruik van ICT. Hiervoor wordt met docenten gewerkt in vier modules, gecentreerd rondom de volgende thema's:

  • samen kennis opbouwen
  • onderwijstoepassingen Web 2.0
  • kennis en inzicht peilen
  • begeleiden op afstand.

Het succes van de professionalisering wordt gemeten door het succes van de verandering ingebracht door de docent in zijn/haar eigen onderwijspraktijk. Een belangrijk nevenresultaat van het project is een landelijke community van docententrainers in het hoger onderwijs en experts op het gebied van onderwijstechnologieŽn.


Doelgroep

Het project richt zich op zowel Nederlandse als internationale docenten, docententrainers en experts op het gebied van onderwijstechnologieŽn in het hoger onderwijs. De website en overige stukken zullen waar mogelijk en zinvol (ook) in het Engels aangeboden worden.


Verwachte resultaten

Binnen het project MARCHET verwachten wij de volgende resultaten:

  • modules die binnen professionaliseringstrajecten (bijv. BKO/SKO-trajecten) kunnen worden ingezet;
  • attractief en efficiŽnt onderwijs en als gevolg daarvan een positief effect op het studierendement van studenten;
  • verzameling van leermaterialen en good practices om te delen in een community en gebruiken in de online modules en anders als gewenst;
  • een landelijke community van mensen betrokken bij het professionaliseren van docenten in het hoger onderwijs en professionals die veel kennis en expertise op het gebied van ICT hebben;
  • aanpak die leidt tot nieuwe modules die door deelnemende en niet-deelnemende instelling na afloop van het project gebruikt kan worden.


Looptijd

Het project loopt van 1 oktober 2009 tot 1 oktober 2011.


Deelnemende instellingen

Meer weten over het project? Neemt u dan contact op met de contactpersoon van uw instelling of mail info@marchet.nl.Het project MARCHET is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de organisatie die ICT vernieuwingen in het kader van het hoger onderwijs en onderzoek initieert, regisseert en stimuleert door onder meer het financieren van projecten. Meer informatie over SURF is te vinden op de website.

www.surf.nl

Factsheet MARCHET gepubliceerd door SURFfopundation

Nationaal actieplan e-learning Projectcatalogus

MARCHET