De modules zijn in juni 2011 afgerond.

Welkom om zich aan te melden voor de seminar!