Wat?

In de modules van MARCHET leren docenten in het hoger onderwijs hoe zij ICT op een effectieve manier kunnen inzetten in hun onderwijs. Hierbij speelt integratie tussen inhoud, didactiek en technologie een centrale rol. Er zijn 4 themaís: samen kennis opbouwen, onderwijskundige toepassingen Web 2.0, kennis en inzicht peilen en begeleiden op afstand.

Waarom?

Docenten in het hoger onderwijs zijn continu bezig om hun onderwijs te verbeteren en te innoveren. De inzet van ICT speelt hierbij een belangrijke rol. De technologische veranderingen gaan echter razendsnel. Er komen steeds nieuwe tools bij en deze worden ook nog eens op verschillende manieren ingezet in het onderwijs. Hierdoor is het voor docenten soms moeilijk om te beoordelen wat de meerwaarde is van het gebruik van ICT. De modules van MARCHET bieden hiervoor een oplossing.

Hoe?

In de modules van MARCHET kijken deelnemers eerst naar hun eigen onderwijssituatie. Wat willen ze veranderen? Welke leerdoelen willen ze bereiken? Vervolgens verdiepen ze zich in het thema van de module. In de volgende stap gaan zij zich oriŽnteren op tools. Ze kiezen uiteindelijk voor een tool die het best past binnen hun eigen onderwijssituatie. Na de keuze voor een tool (her)ontwerpen ze een deel van hun onderwijs. Ten slotte passen ze het ontwerp toe in de praktijk en evalueren ze de effecten.